Elvestua

🏠 1    🧍 35   🛁 1

Velkommen til Elvestua

Sjekk tilgjengelighet her 


Denne siden er ment som lett tilgjengelig informasjon for de som ønsker å leie Elvestua til diverse arrangement.

Leietakere har her tilgang til sjekklisten ifm utleie, samt kalender som viser opptatt/ledig informasjon


"Elvestua kan anvendes til flere forskjellige anledninger og markeringer."

 

Kontaktinfo

Adresse: Strandveien 65

Tlf: 916 65 785

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started