Leiepriser, privat bruk

Leie helgedag (fre-søn) 

for ikke-medlemmer, kr 2.500,- for medl.*

kr 3.500,-

Leie ukedager 

for ikke-medlemmer, kr 400 for medl.*

kr 750,-


*Fordrer medlemsskap i Taraldsvik Vel

Priser er per dag, se også informasjon her

Leietakerne skal vaske selv. Vi vil etterfakturere med kr 750,- dersom vaskingen er for dårlig. For å få medlemspris må du minimum ha vært medlem i 1-ett-år. Leietaker må være fylt 30 år. Det leies ikke ut til ungdomsfester. Leietaker plikter å sette seg inn i og følge opp ordensreglementet som ligger på elvestua.no og henger i Elvestua. Inn- og utlevering av nøkler skjer etter avtale med utleier. Leie betales til Taraldsvik Vel på konto 4545 08 20753 

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started