Om Elvestua

Praktisk informasjon.

 • Dekketøy og stoler til ca 30-35 personer

 • Praktisk antall; ca 30

 • Kaffetrakter x2

 • 1 stort kjøleskap, frys

 • Komfyr

 • Evt behov for kasseroller ol. må medbringes av leietaker

 • Evt musikkanlegg må medbringes av leietaker.

 • Peis/vedovn kan benyttes, med egen ved.


Sjekkliste for leietakere.

 • Bord og stoler skal settes langs veggene etter bruk.

 • Benker, bord og gulv skal vaskes og alt søppel/rot fjernes. 

 • Husk også baderommet!

 • Steamer (oppvaskmaskin) skal opereres og tømmes iht egen instruks

 • Det øvrige avtales med kontaktpersonen for utleie.

Informasjon ved utleie av Elvestua

Leietaker plikter å gjøre seg kjent med ordensrutiner og regler knyttet til bruk av huset og dets utstyr. 

 1. Instruksjon for bruk av oppvaskmaskin henger på kjøkkenet og instruksjon for vaskemaskin henger på vaskerommet. 
 2. Brannvernutstyr befinner seg rett innenfor hovedinngangen. 
 3. Det er røykeforbud i Elvestua, evnt. røyking må foregå utendørs. 
 4. Leietaker plikter å ta hensyn til naboer. Det må være stilt utenfor lokalene når klokken er 23.00. Pass på støynivå - særlig når lokalene forlates på nattetid. 
 5. Leietaker er selv ansvarlig for at skader på hus eller inventar blir erstattet og meldt fra om til utleier. 
 6. Leies lokalene på fredag eller lørdag, må all rydding være fullført senest kl 12.00 dagen etter. På øvrige ukedager må alt være ryddet før lokalene forlates på utleiedagen. Lokaler, møbler og service forlates i den stand leietaker selv ønsker å finne det. Lokalene er klar til utleie fra kl 14.00 på utleiedag . 
 7. Alt søppel/rot både innendørs og utendørs fjernes. 

Rengjøring etter utleie

 1. Rengjøringen innebærer: vask av alle gulv, bad, servant, toalett, speil, vask av stoler, bord, benker, komfyr, dekketøy og bestikk. Oppvaskmaskin skal tømmes iht egen instruksjon. Vaskeutstyr finnes på vaskerommet: mopper, tuer, vaskemiddel osv. 
 2. Tuer/mopper som er brukt settes på vask i vaskemaskinen på 90 grader etter bruk. 
 3. Bord og stoler settes langs veggene, slik som det var ved utleie. 
 4. Lokalene luftes godt. 
 5. Varmepumpe og ovner settes på 15 grader. 
 6. Påse at alle vinduer er lukket og dører låst før lokalet forlates. 
 7. Alt søppel/rot både innendørs og utendørs fjernes. Søppel må fraktes bort av leietaker
 8. Ved overtredelse av ordensreglementet kan leietaker nektes leie for framtiden 
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started